Grup Enerservice
info@grupener.es

 Tractament d’aigües

 

Tradicionalment, la gestió de l’aigua ha anat dirigida a cobrir un dèficit sempre creixent amb noves ofertes d’aigua. Cal substituir aquest model per un basat en l’ús racional i sostenible del recurs i en la protecció del medi, tal com preveuen les noves lleis en aquest àmbit. En efecte, la gestió de l’aigua del futur més immediat rau en satisfer alhora els usos humans i les necessitats ambientals.

 

Actualment, es proposen sistemes per al bon aprofitament de l’aigua com descalcificadors, tractaments d’osmosis, reutilització d’aigües grises o dipòsits pluvials, per a poder pal·liar aquest dèficit en constant creixement

 

Aplicacions

 

  1. Descalcificació d’aigües: Aquest sistema es basa en un filtrat de l’aigua per tal d’evitar l’obstrucció i calcificació en canonades, estalvia en detergents i suavitzants i estalvia en calefacció.
  2. Tractament d’osmosis: Aquest tractament, és basa en un procés de filtració que permet eliminar les impureses de l’aigua donant lloc a una aigua d’alta qualitat. D’aquesta manera obtenim una aigua adequada per a hipertensos, sana i segura per biberons i papilles entre altres.
  3. Utilització d’aigües pluvials: L’acumulació de les aigües pluvials en dipòsits, ens permet la seva posterior utilització en vàters, regadius, rentat de roba, proporcionant els següents avantatges:

 

  1.  Aprofitem un recurs desaprofitat i gratuït que evita el consum innecessari d’aigua potable.
  2.  El consum diari d’aigua potable d’una persona que disposa d’aquest sistema, es redueix més del 50%.
  3.  No és necessària la seva depuració ni el seu transport a llargues distàncies.
  4.  Proporciona una major eficiència en el rentat: el 50% del detergent pot ésser estalviat.
  5.  No es produeixen calcificacions en els electrodomèstics com rentavaixelles i rentadores.
  6.  Produeix compensacions als claveguerams quan es produeixen volums de pluges anormals.

 

 

·          Reutilització d’aigües grises: Les aigües que provenen de la dutxa, rentadora o els rentamans, es poden reutilitzar per a la cisterna del vàter. Per la qual cosa, cal preveure una segona xarxa de canonades independents per a les aigües de la dutxa i/o rentadora cap a una instal·lació de tractament i dipòsit d’emmagatzematge, d’on s’hauran de bombejar cap als vàters mitjançant aquesta xarxa pròpia.UA-33138851-1