Grup Enerservice
info@grupener.es

 Energia

 

Si busquem en el diccionari, trobarem que l’energia és la magnitud física que ens indica la capacitat dels cossos per a realitzar treball.

 

Més enllà de consideracions científiques, l’energia és el motor del nostre món: mou els nostres cossos, escalfa les nostres cases, il·lumina els nostres carrers, alimenta les indústries, en definitiva, és la base de qualsevol activitat que es dugui a terme al nostre voltant.

 

La riquesa i la qualitat de vida dels pobles està directament relacionada amb l’ús dels recursos energètics.

 

El consum d’energia, avui en dia, ha pres com a indicador de desenvolupament industrial: a més consum, més desenvolupament.

 

Creiem que és necessari canviar aquest concepte: els països més desenvolupats hauran de demostrar que son capaços de seguir creixen a la vegada que disminueixen el seu consum d’energia primària, ja que de lo contrari aquest indicador, més que de desenvolupament ens parlarà de malbaratament energètic.

 

En l’actualitat, el petroli segueix com a principal font d’abastament d’energia primària, encara que es coneix que les reserves estant pròximes a esgotar-se (algunes estimacions parlen de 50 anys). A més d’escàs, la majoria de països tenen una dependència de l’exterior degut a la localització en d’aquest bé tant apreciat en zones concretes com els països àrabs.

 

Per aquesta raó i d’altres com el compliment del protocol de Kyoto i properes legislacions d’àmbit estatal, que a Enerservice apostem per a les energies renovables i respectuoses amb el medi ambient. Energia Solar, biomasa o minieòlica són les nostres apostes de futur.

 

 UA-33138851-1