Grup Enerservice
info@grupener.es

 Solar Tèrmica

L'escalfament d'aigua mitjançant energia solar, més enllà de ser una alternativa ecològica, s'ha convertit en una tecnologia econòmicament atractiva i competitiva.

 

Els captadors solars són actualment el mitjà més econòmic per al suministrament d’aigua calenta sanitaria corrent. Uns pocs metres quadrats per familia permeten garantir un subministrament abundant d’aigua calenta i un considerable estalvi d’energies convencionals.

 

Els captadors solars també poden utilitzar-se per a sistemes de calefacció d’edificis, piscines, processos industrials, granges, etc... 

 

Tots els sistemes solars de producció d'aigua calenta sanitària funcionen amb el mateix principi : un captador transforma la radiació solar en calor que s'utilitza per a l'escalfament de l'aigua d'un dipòsit. L'energia solar queda emmagatzemada per a la seva utilització en qualsevol moment del dia o de la nit. La disponibilitat permanent d'aigua calenta a la temperatura desitjada es garanteix amb un sistema complementari amb una energia tradicional (electricitat, gas, gasoil, ...) que, en ocasions, pot integrar-se en el mateix dipòsit solar. Durant els mesos de forta insolació, l'energia solar és suficient per a cobrir la totalitat de la demanda d'aigua calenta sanitària.

 

Els equips que permeten l'aprofitament de l'energia solar són simples i fiables. Desenvolupats des de fa més de 20 anys, permeten garantir elevades prestacions, simplicitat i òptim funcionament. Amb més d'un milió de m2 de captadors instal·lats anualment a Europa, la tecnologia solar ha assolit un considerable grau de desenvolupament.

 

La instal·lació d'un sistema solar comporta una inversió inicial que és compensada pels estalvis realitzats durant els anys de funcionament.

 

Aquesta forma d'energia neta i gratuïta permet assolir una forta autonomia energètica durant una bona part de l'any. El cost de l'aigua calenta solar és insensible a les fluctuacions dels preus de les energies tradicionals.

 

 

L'objectiu principal d'aquests sistemes és cobrir part de les necessitats tèrmiques d'un edifici: aigua calenta sanitària, calefacció, refrigeració i climatització de piscines.

Aquestes aplicacions, no es presenten sempre de manera separada, sinó que a vegades s'aconsella combinar-les en una mateixa instal·lació per a obtenir un millor rendiment.

Altres aplicacions són els assecadors solars (normalment emprats a l'agricultura), l'escalfament de fluids a la indústria i el dessalatge de l'aigua de mar (mitjançant l'evaporació). 

Continuar


UA-33138851-1